servis e-Portfolio -godišnji plan i godišnji izveštaja o stručnom usavršavanju


Date :25/05/2024
Time : 17:15:34

  • Godišnji plan profesionalnog razvoja.
  • Godišnji izveštaj o stručnom usavršavanju.
  • 5-to godišnji ciklus
  • Baza podataka stručnog usavršavanja
  • Izveštaji za školu o planiranim stručnim usavršavanjima
  • Izveštaji za školu o stručnim usavršavanjima nastavnika/vaspitača


Napomena: servis e-Portfolio
mogu koristiti samo regisrtrovani korisnici
kontaktirajte nas na
e-mail : ramonda.nis@gmail.com

PRIJAVLJIVANJE ZA RAD
korisničko ime :
lozinka :


Заборавили сте лозинку ?