Самовредновање образовне установе -
Упитник
Унесите ПИН код који сте добилиНапомена:
Упитник за самовредновање може попунити само привилеговани испитаник.
Могући испитаници су:
  • наставници/це
  • родитељи
  • васпитачице и медицинске сестре
  • ученици/це

За додатне информације контактирајте нас на мејл : ramonda.nis@gmail.com